Hoera een conflict!

Gepubliceerd op 1 november 2023 om 16:07

Wat denk jij als je deze titel leest? Vind jij conflicten spannend? Of wordt jij juist blij van conflicten?

De patronen die we vroeger thuis hebben meegekregen over hoe je omgaat met conflicten zijn heel verschillend. Ik heb thuis meegekregen dat harmonie belangrijk is en ik was geneigd om conflicten uit de weg te gaan, omdat dat misschien ten koste zou gaan van de harmonie. Inmiddels heb ik ervaren hoe een conflict juist kan zorgen voor meer verbinding.

Conflicten zijn waardevol omdat juist het verschil in perspectieven maakt dat je tot nieuwe ideeën en oplossingen kan komen. Wat mij geholpen heeft om op een andere manier naar conflicten te kijken, is dat ik geleerd heb dat er een verschil is tussen een conflict en strijd. Bij een conflict ben je nieuwsgierig, gericht op het begrijpen van de ander(en) en houd je het gezamenlijke doel voor ogen. Bij strijd gaat het over gelijk krijgen en over winnen.

Een voorbeeld: “Binnen een organisatie werden keuzes gemaakt waarvan ik het gevoel had dat daarmee niet het beoogde doel bereikt zou worden. Ik ging daarover in gesprek en voelde me na dat gesprek niet gehoord. Ik vond dat ik gelijk had en voerde vanuit die emotie nog een keer het gesprek. Het resultaat was dat ik me nog minder gehoord voelde en boos was.

Er kwam een moment dat ik me ervan bewust werd dat het niet meer ging om een conflict, maar dat ik de strijd was aangegaan en dat dat niet effectief was. Het ging over mijn gelijk en ik wilde gezien worden. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om nog een keer het gesprek aan te gaan, maar dan met als doel om degene die het besluit had genomen te begrijpen. Dat was niet gemakkelijk, want mijn emoties stuurde me echt de andere kant op.

Wat het opleverde was dat ik beter aan kon sluiten bij de behoefte van de ander en daardoor mijn verhaal op een andere manier ging vertellen. Daardoor voelde de ander zich meer gehoord en hij kon hij ook beter horen wat mijn belang was. Het besluit is niet veranderd. Maar ik voelde me wel meer gehoord en dat had een positieve invloed op met hoeveel plezier ik bij die organisatie werkte.”

Mensen gaan heel verschillend om met conflicten. Wat jij een lekkere manier van reageren vindt, ervaart de ander misschien wel als onprettig. Door inzicht te hebben in hoe jij zelf met conflicten omgaat en hoe anderen daar op reageren, ontstaat er ruimte om te bepalen of jouw (standaard) manier van reageren in deze situatie ook de meest helpende is.

Je kan alleen je eigen gedrag veranderen en doordat je jouw gedrag verandert, kán het zijn dat het gedrag van de ander ook verandert. Geen garanties, maar het is de moeite van het proberen waard, zolang je wel dichtbij jezelf blijft.

Wil je meer inzicht krijgen in jouw eigen patronen, bijvoorbeeld rondom conflicten, dan is wandelcoaching misschien wel wat voor jou.
Of willen jullie als team aan de slag met hoe jullie samenwerken en welke rol conflicten daarbij hebben? Neem ook dan contact met me op.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.